Responsibility – Verantwoordelijkheid

 

Responsibility

Last summer I was on vacation in the small town of Orange in the Netherlands and was amazed by the amount of refugees huddled together.
They get bored themselves to death.
There is nothing to do.
If I had nothing to do for the whole day, I’d probably be angry too.
We can not leave the responsibility of 1,400 refugees on the shoulders of 140 inhabitants.

Distribute all refugees over 393 villages: a few families and singles in every village and several in the major cities and the problem resolves itself naturally.
According to a very simple calculation, we can find a place for approximately 80 000 men, women and children.
So don’t tell me that cities like Amsterdam or Rotterdam are not able to accommodate 80 families and 80 singles.
In every village there certainly is a house empty.
In each village there is a butcher or baker who can use some help.
Maybe he can let an errand-boy earn a few pennies.
There are many schools that are about to be closed because of too few pupils, of course the refugee children can have a place there?
And if there are still not enough children to fill the school, then our teachers can surely give all those refugees Dutch language lessons?
Is that sooooo difficult?

The Dutch people don’t want to be selfish, but a fair distribution of all resources (read but also freedom).
Yes, we realize perfectly well that governing a country is not easy.
Sometimes you have to make choices that not everyone likes.
But for now it is very skewed.

We did not appoint the government to go into debt, so to be careful with the resources is a primary concern.
And I prefer to give a bit of money to those refugees who lost everything, than many millions for military action elsewhere in the world.

Is my story black / white?
Of course, but I have to start somewhere.

 


 

 

Verantwoordelijkheid

Ik ben van de zomer op vakantie geweest in het kleine dorp Oranje en was verbaasd over de hoeveelheid mensen op een kluitje.
Dát kan niet.
Ze vervelen zich te pletter.
Er is niet veel te doen.
Als ik de hele dag niets om handen zou hebben, zou ik waarschijnlijk ook boos worden.
We kunnen de verantwoordelijkheid van 1400 vluchtelingen niet op de schouders van 140 inwoners leggen.
Verdeel alle vluchtelingen over 393 gemeentes: een paar gezinnen en vrijgezellen per dorp en meerdere over de grote steden en het probleem lost zich vanzelf op.
Volgens een hele simpele berekening kunnen we zonder meer 80.000 mannen, vrouwen en kinderen plaatsen.
Want ga me nu niet vertellen dat steden als Amsterdam of Rotterdam niet in staat zijn om 80 gezinnen en 80 vrijgezellen te herbergen.
En in elk dorp staat er wel een huisje leeg.
In elk dorp is er wel een slager of bakker die wat hulp kan gebruiken.
Al kan hij maar een loopjongen een paar centjes laten verdienen.
Er zijn vele scholen die op het punt staan gesloten te worden vanwege te weinig leerlingen, die kinderen kunnen we daar toch gemakkelijk bij plaatsen?
En als er dan toch nog te weinig kinderen zijn om de school te vullen dan kunnen onze leraren al die vluchtelingen toch wel Nederlandse taalles geven?
Is dat nou zoooooo moeilijk.

Het Nederlandse volk wil niet egoïstisch zijn, maar een eerlijke verdeling van alle rijkdommen (lees hier ook maar vrijheid).
Ja, we realiseren ons heus wel dat een land regeren niet eenvoudig is.
Soms moet je keuzes maken die niet iedereen leuk vindt.
Maar het is nu wel heel erg scheef getrokken.

We hebben de regering niet aangesteld om schulden te maken, dus zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen is een eerste zorg.
En ik geef liever een beetje geld aan die vluchteling die alles verloren heeft, dan zovele miljoenen voor een militaire actie elders in de wereld.

Is mijn verhaal zwart/wit?
Natuurlijk, maar ik moet toch ergens beginnen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s